måndag 20 oktober 2008

Urholka inte strandskyddet

Sex svenska folkrörelser har låtit undersöka svenska folkets inställning till strandskyddet. Resultatet är inte överraskande, bara en av fem vill ytterligare försämra det. Det är synd att regeringen lägger ett förslag som kan innebära att trycket på kommunerna att ge efter för mäktiga exploateringsintressen kan komma att öka, för det är ju som man skriver:

"Historien visar med all önskvärd tydlighet att kommunerna inte orkat försvara sådana riksintressen mot starka kommersiella exploateringsintressen, ofta med lokal anknytning. Det blir enkelt uttryckt fel att låta byggnadsnämndernas fritidspolitiker försvara nationella intressen mot byggbolagens resursstarka proffslobbyister."

Visserligen bör större hänsyn tas till lokala intressen i vissa glesbygdsområden, t.ex. i Norrlands inland, men å andra sidan bör både tillämpning och övervakning av strandskyddet stramas upp betydligt i känsliga områden, t.ex. Stockholms län.

Ett skrämmande exempel är Tyresös exploateringsplaner vid Erstaviken, om något sådant kan tillåtas bör reglerna definitivt stramas upp.

2 kommentarer:

Karl Sandberg sa...

Sex svenska folkrörelser utan en kvadratmeter strand har beslutsrätt, medan de verkliga strandägarna inte ens får frågan.
Härlig socialism. IQ Fiskmås på sin höjd.
Allemansrätten en kvarleva ifrån 1500 talet som man ivrigt håller fast vid. Återinför i logikens namn Landskapslagarna, så är det löst.
Den natur som finns idag, och som alla gillar är arbetad fram av Privata och enskilda presoner. De uttalande organisationerna har aldrig gjort något annat än tittat på.
En borgerlig socialistisk regering det är beklämmande. Att stjäla och disponera andras egendom tycks vara ett genomgående tema hos politiker och organisationer. Att bestämma över andras ägande, hur galen får an bli innan man blir intagen?? Gränsen går inte vid politiker och intresseorganisationer det är tydligt.
Ta bort strandskyddet och radera Allemansrätten, då visar samhället att man skall visa respekt för andra och deras egendom.
Ägandet är , jag upprepar inte förhandlingsbart och ingen demokratisk fråga.
Kalr Sandberg

Lennart Nilsson sa...

Skrämmande verklighetsuppfattning... Hur är det med logiken? Om allemansrätten har funnits sedan 1500-talet betyder det ju att markägaren inte äger det som allemansrätten omfattar, på samma sätt som man inte äger rätten att göra vad man vill med stranden. Om man man minskar på strandskyddet eller allemansrätten så innebär det ju att man överför ägande från allmänheten till enskilda utan ersättning. Lite samma princip som Boris Jeltsin använde för Rysslands naturtillgångar.