onsdag 14 maj 2008

Tänk om Tyresö!


Tyresö kommun planerar att bygga 220 bostäder på strandängarna vid Erstaviken. Utbyggnaden hotar att förstöra det rika fågellivet i det breda vassområdet som ligger precis på gränsen mellan Tyresö och Nacka, invid Erstaviks fidiekommiss och de fantastiska naturvärdena i Slumnäs-Lindskär på Nackasidan av gränsen. Tyresö vill också bygga en gång- och cykelväg så att det ska bli lätt för Tyresöborna att använda Erstaviks marker. Trots Erstavik säger besetämt nej till det.

- Vi har inget emot rörligt friluftsliv. Men vi säger bestämt nej till en gång- och cykelväg i strandområdet. Där är naturen så värdefull att vi vill skydda den, säger Carl af Petersens som leder Erstaviks godsförvaltning.

Faktum är att medan Nacka sparat hela den södra sidan av kommunen från bebyggelse så har Tyresö byggt på varenda kvadratmeter fram till gränsen, förutom just strandängarna då. Kommunalrådet Berit Assarsson (m) säger:

"Det är egentligen det enda strandnära område i hela kommunen vi kan bygga på. Allt annat är tomtmark eller naturskyddat. Det kommer att bli ett mycket attraktivt bostadsområde"


Har man verkligen inte lärt sig något i Tyresö?
Mer info finns här.
Se DN

2 kommentarer:

gardebring sa...

Fast är det någonstans man bör bygga så är det väl just i närheten av annan bebyggelse? Alterantivet är ju att kasta ut nya klumpar av bebyggelse längre ut i någon orörd skog för någonstans måste ju folk likväl bo... Det här känns lite som det gamla vanliga, man ser bara det lokala problemet utan att lyfta blicken för att titta på regionen som är extremt hårt drabbat av utspridning (med just stor miljöpåverkan som följd).
Med andra ord, lokalt miljöskydd här riskerar att slå mot miljön regionalt istället. Och så är det alltid i så gott som varenda byggprojekt som överhuvudtaget planeras i Stockholm idag, lokala aktionsgrupper som vill skydda just sin plätt.

Lennart Nilsson sa...

Jag håller verkligen med dig om att all ny bebyggelse bör ligga dels i anslutning till gammal bebyggelse, dels nära bra kommunikationer. Problemet med detta område, förutom att man förstör extremt värdefull natur, är att det i ganska liten utsträckning uppfyller något av dessa krav. Tänk om man istället skulle satsa på förtätning i de centrala delarna av Tyresö...