lördag 13 september 2008

Medskick till FRA-gruppen från Folkpartiet i Nacka

Antaget på medlemsmöte 2008-09-11


Vikten av militär underrättelsetjänst inkl. signalspaning ifrågasätts inte. Samtidigt har FRA-lagen upprört många, många folkpartister, och även många med helt andra ideologiska bakgrunder. Problemet med lagen om signalspaning handlar om att det finns en stor och uppenbar risk att enskilda människors integritet kränks, och det kan vi som liberaler inte acceptera. Vi anser därför, att frågan absolut inte är slutdiskuterad.

Genom att antingen skjuta upp ikraftträdandet av lagen eller helt dra tillbaka den, ges riksdagen tid och möjlighet att söka uppnå en bred politisk lösning; helst via en parlamentarisk utredning.

Vi anser att lagen brister på främst följande punkter:

  • Syftet behöver avgränsas tydligare till krigs- och terrorhandlingar samt vissa grövre brott i likhet med den tyska lagen.
  • Slumpen ska inte avgöra vad som granskas dvs. går över landets gränser.
    Det ska tydligare anges vilka som kan granskas och hur länge. Vid kartläggning av enskild person skall domstolsbeslut krävas.
  • Likaså ska det vara tydligt vilka som får ta del av information ev. efter prövning av domstol.
  • När och hur information förstörs ska regleras.
  • Enskilda utsatta för övertramp ska ha rätt till information och ev. skadestånd.
  • Källskydd och annan förtrolig kommunikation t.ex. mellan advokat och klient ska skyddas.


Dessa uppenbara brister måste repareras. Innan ändringarna kan träda ikraft ska också lagrådet yttra sig över huruvida förslaget uppfyller de krav, som Europakonventionens skydd för den personliga integriteten ställer. Denna nya granskning bör ske framför allt i ljuset av de prövningar Europadomstolen gjort av liknande lagstiftning i Tyskland och Storbritannien.

Utan ändringar är risken stor att vi hamnar i en situation, där människor inte bara upplever en ökad osäkerhet utan också ändrar sitt beteende och väljer mindre effektiva kommunikationsformer, vilket på sikt hotar Sveriges ställning som ett informationssamhälle. Vår position som en ledande IT-nation får sig en allvarlig knäck. Chansen att någon skulle vilja etablera något av de framväxande globala datacentra i Sverige minskar drastiskt. Och därmed kommer vi inte heller att få alla de jobb och tjänster som krävs för att driva dem.

Nacka 2008-09-11
Folkpartiet i Nacka


Lennart Nilsson,
ordförande Folkpartiet Nacka

Se också SvD

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , _

7 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Det var ett bra och balanserat uttalande.

Fredrik Antonsson sa...

Instämmer till fullo.

Leo sa...

Balanserat uttalande. Det viktigaste är att FRA (eller någon annan svensk myndighet lydande under staten) aldrig får tillgång till folkets privata kommunikation.

Svårare än så är det inte.

ombudet sa...

Väl talat!
Vilka folkpartister är det numera kvar som är uttalat positiva till lagen? Finns det några vid sidan av återstående delar av riksdagsgruppen och partiledningen?

Passar på att här också lämna en eloge till partiet för ställningstagandet, som var klart och tydligt, avseende PKU registret.

Lars-Erick Forsgren sa...

Mark. Betr regeringsduglighet och kompromiss.

Jag har diskuterat detta ett otal ggr på blogg (http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/07/socialliberalismen-behver-ett-pnyttftt.html) och hemsida (www.freewebs.com/larserick/ och dess underrubriker-länkar).

Kontentan är just denna, politikens innehåll är det viktiga. Vad är det för mening med makt, regeringsduglighet (vad nu det är) och kompromissande som leder ut i ett ideologiskt moras och moraliskt kaos?

Det är tragiskt för demokratin (och givetvis för fp) hur FRA-frågan behandlats och ännu behandlas av (fp och) regeringsföreträdarna.

Makt korrumperar. Och när maktinnehav innebär avsteg från grundläggande demokratiska principer, då är det hög tid att lämna makten och att ta sig tid för tankeverksamhet. Med förhoppningsvis ett resultat som innebär nystart och omtändning.

Anonym sa...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,a片,AV女優,聊天室,情色

I LOVE YOU sa...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,性感影片,正妹,聊天室,情色論壇