tisdag 30 september 2008

Farlig luft vid Värmdöleden blir farligare

Partiklar är den luftförorening som orsakar störst problem i svenska tätorter. Höga halter slitagepartiklar från trafiken kan förvärra luftvägssjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).Den största källan för partiklar kommer från vägtrafiken och slitage av vägbanan. Mest slitage står de dubbade vinterdäcken för. Partiklar kommer även från till exempel vägdamm från sand som används vid sandning, bromsslitage och avgaser.

Enligt NackaVärmdöposten så tvingas 2300 Nackabor som bor vid Värmdöleden andas in direkt ohälsosamma halter av partiklar. Trots detta så planerar Nacka kommun att öka trafiken på Värmdöleden från dagens 53000 bilar/dygn till 71000 2015, 75000 2020 och 83000 2030!

Inga kommentarer: