tisdag 2 september 2008

Bra förslag om ungdomsdomstolar

Kristdemokraterna föreslår att särskilda ungdomsdomstolar ska inrättas för att korta tiden från brott till påföljd för unga som begår brott. Visserligen finns ambitionen också i det vanliga rättsystemet att ungdomar ska dömas snabbt, men det har inte fungerat tillräckligt bra. Idag finns systemet med ungdomsdomstolar i många europeiska länder. Erfarenheter från bl.a. Tyskland visar att återfallsfrekvensen minskar om relationen mellan brott och påföjd blir tydligare. "Vårt system är inte alls någon mirakellösning, men bland ungdomar som tidigt tillrättavisas vid sina första småbrott är det bara 20 procent som återfaller till brott", säger den tyske professorn Klaus Fröhlich-Gildhoff.

Ett system med särskilda jourdomstolar för unga har tidigare föreslagits av Folkpartiet. Det är bra att också KD verkar vara inne på samma linje.

1 kommentar:

johan wouters sa...

Jag som är uppväxt i Holland har alltid förvånat mig över att vårt barntillvända land dömer ungdomer i domstolar för vanliga vuxna criminella.
En specialiserad barndomare(kinderrechter)kan mycket bättre bedömma de yngras värld ån en allmänn domare.I Holland får inte heller en amatörmässigt, politisk tillsatt nämndemanna juryn påverka processen
Johan Wouters

http:morfarjohansblogg.blogspot.com