lördag 30 augusti 2008

Det är allvar nu!


Forskarna har funnit att den kraftfulla växthusgasen metan redan har börjat läcka ur permafrosten i Sibiren och vattnen norr därom. Redan, eftersom man i de modeller som används inte har räknat med att det ska än. Det här betyder med all sannolikhet att klimatförändringarna accelererar på ett mycket oroväckande sätt. När metan släpps ut så bidrar det till en ökning av uppvärmningen som i sin tur gör att ännu mer metan släpps ut osv. Vi kan mycket väl relativt snart hamna i en ond cirkel som inte går att ta sig ur.

En av de mest omedelbara effekterna av uppvärmningen av världshaven är att antalet och styrkan i stormar och orkaner ökar, tropiska orkaner börjar också uppträda på platser som hittils varit förskonade. Detta har vi redan börjat se effekterna av. Det går inte att säga att Katrina eller Gustav orsakats av klimatförändringarna, men det vi definitivt kan säga att det faktum att orkanerna har blivit fler och kraftigare gör det. Det innebär att de låglänta kustområdena i områdena kring vändkretsarna liksom öar runt om i världen blir platser som det blir betydligt svårare att bo på. Vem vill bo i en stad som drabbas av en naturkatastrof varje eller vartannat år?

Även om det råder konsensus om att vi måste kraftigt minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser så händer det väldigt lite i Sverige och internationellt. Fortfarande planerar vi i Sverige 2008 för nya motorvägar! Trots att vi vet att det leder till ökad bilism och ökade utsläpp, förutom att det tar resurser från utbyggnaden av alternativa energikällor och transportsätt. Bil- och oljelobbyn påstår att vi "i framtiden" kommer att köra omkring i bilar som drivs av elenergi som genererats förnyelsebara energikällor. Problemet är att vi fortfarande inte har tekniken och att när vi väl har tekniken så kommer det att ta årtionden att byta ut alla bilar, bygga nya kraftverk osv. Därför borde en rimlig reaktion från alla ansvarskännande politiker vara att stoppa alla nya vägbyggen tills vi har kommit dit. Under tiden måste alla resurser gå åt till kollektivtrafik, förnyelsebara energikällor och forskning. Att inte gör detta är både oansvarigt och ohederligt!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , _

2 kommentarer:

Magnus sa...

Det där är helt enkelt inte sant!

IPCC sa det tyvärr tidigare, och de bad i princip världens främste orkanexpert att dra åt helvete när han invände mot sånt som oseriös extrapolering av data.


Här är grafer som visar hur det är:

* Stormar och orkaner globalt. (Källa: Science Magazine)


Lite mer statistik, bl a även för cykloner:

* Östra Stilla havets orkaner.
* Orkaner som träffat USA 1900-2004
* Cykloners energi på norra halvklotet.
* Cyklonaktivitet globalt.
* Intensitet i tropiska cykloner.


Här skriver SvD om att NOAA anser att det blir färre orkaner.


För övrigt är det tämligen enkel fysik att det blir färre och svagare vindar (stormar och orkaner) vid varmare mer utjämnat klimat som växthusgaser ger, och har alltid talats om färre och svagare orkaner bland klimatforskarna!

Jag blir faktiskt förbannad på att denna alarmistiska lögn ska upprepas i det oändliga!

Inte ens IPCC talar om fler orkaner, utan endast om en (liten) risk för starkare sådana (vilket tyvärr Källén och en del håller varm), men det är en väldigt spekulativ idé som inte har stöd bland de främsta orkanexperterna.

Det spelar ingen roll att Mark Lynas påstår något annat, med de kreativa tolkningar och den journalistik han har, inkluderande egna påhittade förstärkningseffekter. :-/


Här om en orkanexpert som var alarmistisk men ändrat sig (till vad de flesta forskare, IPCC m fl säger.

Suck.

Lennart Nilsson sa...

nja,

frågan om det blir fler tropiska orkaner är osäker, men de flesta forskare verkar anse att de som bildas kommer att bli mer intensiva. Dessutom finns det en utbredd konsensus om att icke-tropiska stormar kommer att bli både fler och intensivare.

se bl.a.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter7.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter14.pdf
Scavia et al., 2002; Forbes et al., 2004;Emanuel, 2005
Meehl et al., 2007: Section 10.3.6.3