torsdag 28 augusti 2008

Sverige borde gå med i Nato

Svd och DN skriver idag om Nato. De citerar Allan Widman, försvarspolitisk talesman för folkpartiet, som säger så här:

"– Vi deltar i Natoledda internationella insatser. Vi har infört Natostandard när det gäller materiel och utbildning i försvaret. Vi både betalar medlemsavgiften och deltar på mötena, men har ingen rösträtt inom Nato."

Vi är alltså redan "med" i praktiken, och om Sverige på allvar menar att vi inte ska vara med i Nato, ja, då är det väl dags att sluta delta i Nato-aktiviteter också? Nej, det är verkligen på tiden för ett svenskt medlemskap.

1 kommentar:

Sven Tycker sa...

Den svenska alliansfriheten har tjänat Sverige långt innan Det Kalla Kriget var uppfunnit. Och ska naturligtvis fortsätta tjäna Sverige. Ska vi ta ställning i en konflikt ska vi göra detta baserat på den aktuella konfliktens ämne, inte för att vi tillhör en viss sida i konflikten från början.

Att utöka de svenska styrkorna i Afghanistan samtidigt som de USA-styrkor som finns där får allt mer kritik från den afghanska regimen (som ju tillsatts av USA) för allt för bryska metoder är helt fel väg. De svenska styrkorna skickades dit för fredsuppdrag (och humanitära insatser) men pga USA:s insatser är vi på väg att istället bli en krigförande part i en inre konflikt. En konflikt där motståndaren får allt större stöd just pga USA:s allt bryskare metoder.

Ta hem trupperna innan vi bara blir förknippade som en USA-allierad i ett ockupationskrig.