onsdag 27 augusti 2008

Lyssna på Sven-Ingvars

Stormen visar inga tecken på att bedarra, och nu närmar den sig Sveriges Riksdag. Den här stormen heter inte Gustav, men vi kan kanske döpa den, efter de som skrivit texten, till Sven-Ingvar.

Efter att regeringen, mitt under Sveriges avgörande EM-match, drev igenom FRA-lagen, så har kritiken bara växt. De få som har vågat ta lagen i försvar har fått se sina argument fullständigt söndersmulade innan fingret lämnat entertangenten.

Flitigast av alla har Mark Klamberg, ordförande för Folkpartiet Östermalm, varit. Läs t.ex. hans
brevväxling med FRA. Eller hur han visar att Mikael Odenberg och centerns Staffan Danielsson medvetet utelämnar fakta för att dölja sanningen. Och varför det är så viktigt att vi behåller kravet på brottsmisstanke. Läs också om det demokratiexperiment som Östermalmsavdelningen genomfört. Läs också här.

Just nu verkar regeringens sista försvarslinje vara att kasta fram desperata tilläggsförslag som syftar till att föra ner debatten på tekniska detaljer. Men, det spelar ingen roll om de sminkar griser, vi tänker ändå inte gifta oss med henne. Det är en strid som regeringen kommer att förlora. Senast var det centerns försök till skenmanöver som är så grundligt tillintetgjord att det inte ens är lönt att länka till alla de blogginlägg som visat att det är ogenomförbart.

Det GÅR inte att lappa och laga på förslaget i en tillägsproposition i riksdagen i höst. Lagen måste skickas tillbaks och utredas på nytt. Det mest grundläggande kravet när man inför en lag som är så frihetsinskränkande är att det finns en bred samsyn mellan alla partier och den överväldigande majoriteten av svenska folket om att inskränkningen står i proportion mot det hot som den ska avvärja OCH att metoden i sig är effektiv. Dit är det omöjligt att nå utan att själva grundpremisserna i lagen omarbetas. Och varför denna brådska?

Det innebär att alla förslag som syftar till att göra förändringar genom tillägg till lagen bara tjänar till att driva igenom den.

För vem kan litaFRA när nya skandaler som visar att de ändå ger blanka den i den lagstiftning som finns? Och hur ska vi kunna känna något förtroende när det visar sig att den myndighet som ska bedriva signalspaning också får tillgång till våra allra mest känslig personuppgifter?

Den 16 september når stormen riksdagen!

Börja om från början, börja om på nytt
Varför ska man sörja, tider som har flytt
Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann
Men efter en vecka, hon löste våra band
När jag tänker på den tiden får jag i ögat en tår
Men folk de säger tiden läker alla sår
Kanske det stämmer men inte på mig
Mitt hjärta det brinner, brinner bara för dig


Läs även andra bloggares åsikter om , , _

4 kommentarer:

Tindra66 sa...

Underbart! Jag gillar att ni spelar lite sven ingvars som den värmlandsjänta jag är.

Och vi måste vara under ett enat och vårt parasoll i FRA-lagstifningen. Inte under någon annans. Vilket jag misstänker att fallet är.

Ju mer jag granskar denna lag desto mer uppenbart blir det att sanningskomissionen måste till och Camillas och Agnetas artikel i Expressen idag var jättebra. Den andades verkligen "best Practicse" när det gäller att försöka få balans mellan säkerhet och personlig integritet. Det är vår ( ni politiker och vi (jag som engagerad och intresserad medborgare) gemensamma uppgift

Vi fortsätter kämpa i alla fall jag. Och jag hoppas att lagen går att rivas upp bordläggas eftersom jag ser en fara i att lagen med alla kontrollöverrockar också blir för detaljstyrande i nuvarande form med alla de tillägg som ska genomföras. Det riskerar effektitets kravet i säkerhet och underrättelsearbetet

Har någon inom ert parti undersökt möjligheten att Talmannen kan vägra acceptera en Prop som är för dåligt beredd. Jag har för mig att det ska finnas någon sådan bestämmelse men jag är inte säker.

Samt att jag vill tillägga att jag har full respekt för dem som är för lagen också och vi ganska högljudda kritiker måste även försöka se till det som är positivt med lagen för den är inte dålig rakt igenom.

De vänligaste foliehatts och liberala hälsningar
från Tindra-Annette Broström i sunne /tindra66

www.tindra66.wordpress.com
www.tindra66.sprayblog.se

Tindra66 sa...

Får jag lov att bjussa på en låt på jo tuben. hittade inte börja om från början. http://www.youtube.com/watch?v=5nv0Ori3A_s&feature=related

Och jag lägger till med ett citat jag bloggade om i sommras.

"Underrättelsetjänst ska endast vara en nations ögon och öron. Det ska inte upphöjas till dess själ och hjärta. Däremot ska personlig integritet vara det, och integritet som begrepp beslutsfattandets livsnerv" Finns att läsa i sin helhet här: http://www.tindra66.sprayblog.se/blog.php?id=584 eller på wordpress under samma namn.

ombudet sa...

Fick nedanstående som en kommentar till ett inlägg i min blogg och det var nytt för mig.


"FRA ska skydda information som skickas mellan svenska myndigheter. Verksamheten har tidigare legat hos Krisberedskapsmyndigheten men kommer att föras över till FRA, erfar Aktuellt.

Förändringen innebär att FRA, vars tidigare uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer att hantera stora mängder känslig och hemlig information.

-Man får problem med insyn och kontroll när en myndighet verkar bakom höga sekretessmurar, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys till SVT:s Aktuellt.

Beslutet, som fattats i all tysthet av riksdagen, innebär att hanteringen av så kallade krypton och kryptonycklar för en lång rad centrala svenska myndigheter förs över till FRA.

I våras lade regeringen fram ett förslag till riksdagen om att lägga ner bl.a. krisberedskapsmyndigheten för att bilda en helt ny myndighet som ska hantera kriser och katatsrofer.

I slutet av regeringens propositionen fanns ett förslag som hittills inte uppmärksammats alls. En viktig del av Krisberedskapsmyndighetens verksamhet skulle föras över till FRA.

Det rör sig om delen som handlar om signalskydd, dvs hur myndigheter skyddar sin kommunikation mot bl a avlyssning och olagliga intrång.

I praktiken rör det sig om att hantera krypton för att skydda information och kryptonycklar så att mottagaren har möjlighet att läsa innehållet.

Alla landsting
FRA, vars viktigaste uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer nu också kommer att hantera krypton och kryptonycklar till stora mängder känslig och hemlig information i Sverige.

Förändringen genomförs vid årsskiftet och berör alla landets länsstyrelser, alla polismyndigheter, alla landsting, luftfartsverket, Telia, tullen, Skatteverket, alla lokala Säpo-enheter, kustbevakningen, vägverket, ekobrottsmyndigheten och Svenska kraftnät.

Ville gå ännu längre
Redan i våras ville försvarsdepartementets gå ett steg längre.

Planen var att ge FRA huvudansvaret för allt signalskydd i Sverige.

I dag sköts det av en enhet inom försvarsmakten, som både tar fram de apparater som används för att kryptera känsliga meddelanden via telefon, fax eller internet och de kryptonycklar som används för att kunna läsa denna känsliga information.

Särskilda telefoner för ministrar
Den här utrustningen används t ex på utrikesdepartementet när man skickar meddelanden till ambassader runt om i världen, eller när statsministern och andra ministrar pratar i särskilda telefoner med varandra för att kunna föra skyddade avlyssningssäkra samtal.

Förslag stoppades
Förslaget som skulle stärka FRA:s makt avsevärt har diskuterats under en längre tid i försvarsdepartementet. Det har också ett starkt stöd av FRA. Men efter hård kritik från flera myndigheter som fick ta del av ett utkast till propositionen strök regeringen den här delen innan förslaget lades fram för riksdagen."

ombudet sa...

Här är 700000 till som missförstått.....

Den europeiska samarbetsorganisationen för advokatsamfunden, CCBE som representerar 700 000 personer, stödjer Sveriges advokatsamfunds kritik mot FRA-lagen.

I ett brev skriver CCBE:s ordförande Peter Köves att lagen äventyrar advokaternas tystnadsplikt, eftersom också samtal mellan advokat och klient kan komma att avlyssnas. Han kritiserar också att det inte görs någon domstolsprövning av vad som får avlyssnas.