tisdag 26 augusti 2008

Nackas modell för barnomsorg för eget barn måste avslutas

Nu har alltså Regeringsrätten sagt sitt om Nackas modell för barnomsorg för eget barn. Det är inte lagligt. Sedan 2006 har föräldrar i Nacka kunnat bedriva familjedaghem med enbart sina egna barn, på samma villkor som om de också haft andra barn där. Man skulle också kunna beskriva det som att de har fått bidrag för att vara hemma med sina egna barn, motsvarande den kostnad de skulle ha genererat om de funnits i ett annat familjedaghem eller i förskolan.


Denna verksamhet/bidrag har blivit överklagad och fällts i flera rättsinstanser, och nu senast igår beslutade regeringsrätten - högsta instans - att inte ta upp ärendet för ytterligare prövning. Detta innebär att verksamheten inte är laglig och att Nacka kommun måste sluta med den snarast möjligt.

Som ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden kommer jag att se till att inga nya familjedaghem för eget barn blir auktoriserade, att de som idag berörs av detta - ca. 70 familjer - så snabbt som möjligt kan erbjudas annan barnomsorg och att den olagliga verksamheten avslutas. Det viktigaste i dagsläget är att barnen och föräldrarna som berörs får hjälp att lösa sin barnomsorg på bästa sätt.

Se SvD.

1 kommentar:

Edvin Alam sa...

Beslutet från regeringsrätten är naturligtvis tråkigt. Nackamodellen är mycket bättre än modellen som regeringen har tillåtit kommunerna att införa. Förhoppningsvis händer det något på lagstiftningsområdet senare i framtiden.