torsdag 28 augusti 2008

220 nya förskoleplatser i Nacka har öppnat

Nacka är en kommun som växer. Det är naturligtvis väldigt roligt, och extra glädjande är det att många barnfamiljer flyttar hit och nya barn kommer till världen.

Nu när sommaren sakta övergår i höst och skolorna börjar är det också många familjer som behöver plats inom barnomsorgen. I en kommun som växer så fort som Nacka är det svårt att hinna ikapp med förskoleplatser till alla barn, och det har också tidvis varit problem med detta i Nacka.

Utbildningsnämnden - som också är ansvarig för förskolorna - har sedan några år planerat intensivt för att få fram tillräckligt många platser så att alla ska kunna erbjudas barnomsorg i den utsträckning de behöver och önskar. Lagen säger att kommunen ska kunna garantera alla som behöver barnomsorg en plats i hemkommunen inom tre månader. Folkpartiet i Nacka har inte nöjt sig med det utan vi har lovat att alla ska få en förskoleplats inom den egna kommundelen inom tre månader. Nu är detta möjligt!

Nu i augusti 2008 har det öppnat drygt 220 helt nya förskoleplatser fördelade runt om i komunen. Fler är på gång och kommer under 2008 0ch 2009. Här kan man gå in och se vilka förskolor som öppnat, var de ligger, hur många platser de har och vilka nya förskolor som är planerade.


I Nacka får mann välja vilken förskola man helst vill ha, och det är inte alltid man lyckas få sitt förstahandsval inom dessa tre månader. Däremot är det tätt mellan barnstugorna och familjedaghemmen i Nacka, och ingen ska behöva stanna hemma längre från sitt arbete på grund av att det inte finns en dagisplats. Här kan man gå in och se vilka platser som just nu på mycket kort varsel är lediga.

Inga kommentarer: