måndag 12 maj 2008

Nacka behöver bredband!

Även i år placerar sig Nacka i toppskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Visserligen tappar vi en placering, men en fjärdeplats bland 290 kommuner är ändå superbra! Grattis Solna till att ha tagit tillbaks förstaplatsen från skånska Vellinge.
Vad ska då Nacka göra för att utmana Solna? Ja, till att börja med bli bra på det vi är dåliga på!
Tillgång till arbetskraft (plats 183) kan vi påverka lite grann på kommunal nivå, men framför allt handlar det om att regeringen fullföljer sin politik med satsningar på utbildning, att få människor tillbaks till arbetsmarknaden och att öppna Sverige för arbetskraftsinvandring. Nacka kan bidra till allt detta, men också satsa på att bygga bostäder med blandade upplåtelseformer. Att se till att vi får fungerande kollektivtrafik är också viktigt, så att det går att ta sig till jobben i Nacka. Medias attityder till företagande (plats 109) ska och vill vi inte påverka, men Skolans attityder till företagande (plats 94, vi har fallit hela 80 placeringar!) antyder att det här är något vi måste jobba med.
Ett område där vi definitivt borde bli bättre är Tele- och IT-nät, där vi fallit flera år i rad, från 22:a till 56:e plats på tre år. Medan andra kommuner har satsat på utbyggnad av stadsnät, den infrastruktur som dagens näringsliv behöver för att fungera, så har Nacka stoppat huvudet i sanden och väntat på att någon annan ska fixa det. Det är trots allt en himla tur att vi inte har samma politik när det gäller avloppen...
Folkpartiet fortsätter att driva frågan om bredband i Nacka. Vi tror att vi kommer att lyckas, nu när det borde börja bli uppenbart för alla vart den hittilsvarande politiken leder!

Se DN, DN1, DN2

Inga kommentarer: