måndag 14 april 2008

DNA-tester på alla

Gårdagens besked om att en 10-åriga flicka blivit mördad har ju präglat dagens media.
Man börjar ju fundera i icke-liberala tongångar, d v s borde inte alla människor finnas i DNA-register, så att man snabbt kan binda en grov brottsling till det utförda dådet.
Det gäller såväl sex-brott som andra våldsbrott.
Om den nu anhållne mannens DNA-profil funnits tillgänglig i ett riksregister år 2001, när en kvinna i Dalarna mördats, hade kanske ett nytt mord inte behövt ske, i alla fall inte av honom.

Folkpartiet förespråkar ju individens värde och integritet men jag undrar om inte ”vanliga” människor, som inte beter sig brottsligt, skulle tolerera en viss inskränkning i sin frihet om samhället på så vis kunde skilja ut dem som borde omhändertas för ”vård”.

Vi är ju ändå så påpassade med personnummer och allt. Vem som helst – i stort sett – finns ju registrerad på flera olika håll. Ett register mer eller mindre skulle knappast göra skillnad.

Ta DNA-prov på alla nyfödda i landet samt på alla dem som flyttar in i vuxen ålder. Troligtvis kommer man väl ändå inte åt alla eftersom det även i vårt land förekommer illegal invandring, men man skulle kanske komma en bit på väg.

1 kommentar:

Rasmus K sa...

Man blir lätt frustrerad i en stund som denna. Men frågan är om vi inte ändå har en rimlig DNA-lagstiftning.

Om den lagen hade varit gällande 2000, så hade man t.ex. tagit 42-åringens DNA då han greps för sexuellt ofredande några veckor efter mordet på Pernilla H. Så en upprepning av detta slag borde inte vara möjlig idag. Om polisen och SKL gör det de ska vill säga.