tisdag 15 april 2008

För lätt att bli inskriven i särskola?

Jan Björklund har i många tal framhållit vikten av att särskolorna bevaras. Han är övertygande och jag har hållit med honom. Efter att ha sett ett par program både Uppdrag Granskning och Insider i TV3 blir jag dock fundersam över, om barn för lätt kan bli hänvisade till särskola. Exempel på hur flera barn helt felaktigt och på bristfälligt underlag blivit inskrivna på särskolan har visats. Helt vanliga barn, som kanske bara behövt extra hjälp med läsning o dyl! Så i 9:an har man upptäckt att allt var ett felbeslut och barnen ska i det läget försöka komma ifatt för att få en gymnasieutbildning.

Finns det inga regler för hur detta ska gå till? Det tycks räcka med en enda persons bedömning!Visst borde det vara minst två kompetenta personer, som beslutar om ett så stort ingripande, som har avgörande betydelse för ett barns hela framtid?

Inga kommentarer: