tisdag 8 april 2008

Dags att sluta fiska!


Den kanske största miljöförstörning som förekommer i vårt land sker tack vare jättelika statliga subventioner. Var och en av våra 1500 yrkesfiskare subventioneras med en halv miljon kronor om året för att bedriva ett fiske som i praktiken utrotat torsken i Östersjön och Kattegatt, och som håller på att göra detsamma med många andra arter längs våra kuster. Trots de jättelika subventionerna, rovfisket och det faktum att många fiskare fiskar mer än de redan alltför generösa kvoterna, så är fiskarnas redovisade lönsamhet obefintlig. En tredjedel av fiskarna har årsinkomster på under 45 000 kr, endast 400 av dem har ens en teoretisk möjlighet att (vitt) kunna tjäna en lön som det år att leva på.

Frågan är hur länge vi ska låta detta spektakel fortsätta. Haven behöver ett andrum, ett fiskestopp under ett antal år. Ska vi då fortsätta att slänga ut skattepengar på att stödja denna lilla yrkesgrupp. De pengar som staten lägger på en misslyckad fiskepolitik skulle skapa betydligt fler jobb, också i kustsamhällena, om de t.ex. användes för att sänka arbetsgivaravgifter och företagsskatter. Och vi skulle dessutom rädda Östersjön och Västerhavet.


Se DN, DN1, DN2, DN3

Inga kommentarer: