måndag 7 april 2008

Protest mot Kinas ockupation av Tibet: elden släckt!Som väntat blev den kinesiska regimens försök att använda den olympiska elden för att göra propaganda ett jättelikt fiasko. De som fick uppmärksamhet var istället alla de modiga män och kvinnor som protesterar mot Kinas ochupation av Tibet och undertryckande av den tibetanska kulturen och religionen. Protesterna kommer att fortsätta att följa eldens väg genom den fria världen, när den väl kommer innanför de fängelsemurar som utgör Kinas gräns blir det svårare, även om man aldrig ska underskatta människors villighet att offra sig för friheten.
Det är viktigt att vi alla fortsätter att ha fokus på det kinesiska förtrycket och inte låter oss bländas av OS. Jag hoppas också att de svenska idrottare, funktionärer, publik, affärsmän, journalister, politiker och andra som kommer att flockas i Beijing under OS, kommer att visa sin avsky mot den vedervärdiga kinesiska regimen!

Se DN, DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB

Inga kommentarer: