onsdag 9 april 2008

Mods mot värnskatt!

Alltför ofta tar symbolpolitiken överhanden. När Sverige befann sig i ett besvärligt läge i mitten av 90-talet uppfann sossarna någonting som man kallade värnskatt. Inte för att den i praktiken innebar några betydande intäkter för staten, utan för att det skulle se ut som om också de "rika" skulle få vara med och dela på bördorna för budgetsaneringen. I ett läge när sossarna i opposition skrikit både om att borgarna misskötte ekonomin genom att låta budgetunderskottet växa, och att man lät "de fattiga" få bära bördorna, så var man tvungna att göra någonting i den stilen. Det var synd, det förstörde den skatteuppgörelse mellan sossarna, folkpartiet och centern, som i ett slag hade fått bort världens högsta marginalskatter och sett till att ingen skulle behöva betala mer än 50% i skatt. En uppgörelse som för övrigt just moderaterna var emot den gången, även om de älskar den efteråt.
Att behålla någonting som man kallar värnskatt är på ett sätt ett erkännande, för vilken regering som helst, om att man inte lyckats sanera ekonomin. När vi i flera år har haft rekordtillväxt, när arbetslösheten är rekordlåg och antalet nya jobb slår rekord, och framför allt, när statens finanser visar jätteöverskott, då är det dags att gå tillbaks till skatteöverenskommelsen och ta bort värnskatten.

Att avskaffa värnskatten har blivit särskilt angeläget efter alliansregeringens införande av jobbavdraget. När man sänker den totala skatten utan att samtidigt sänka marginalskatten ger man människor större ekonomiska möjligheter att minska sitt arbete, samtidigt som man inte ökar incitamenten att jobba mer. Resultatet blir att man riskerar att motverka syftet med reformen genom att människor med normala och höga inkomster i mindre utsträckning jobbar över, eller startar företag. Då blir också möjligheterna för andra människor att gå från utanförskap till arbete mindre eftersom det skapas färre arbeten.

Man skulle kanske t.o.m. skulle börja titta på hur man kan avveckla den statliga inkomstskatten, helt eller delvis, på sikt. Det är en skatt som ger relativt lite till statskassan, men som ger stora välfärdsförluster i form av initiativ, engagemang och entreprenörskap som aldrig blir av.

Ersätt istället denna skatt på det vi tycker är bra, arbete och företagande, med höjd skatt på det vi tycker är dåligt, utsläpp och miljöförstörning. Höj koldioxidskatterna kraftigt och ta bort onödiga subventioner till utfiskningen av våra hav!

Sjutton moderata kommunstyrelseordföranden kräver att värnskatten avskaffas på DN Debatt idag. Det kanske är dags för alliansregeringen att inte bara analysera hur man triangulerar marginalväljarna, utan faktiskt fundera på Sveriges framtid ur ett ideologiskt perspektiv.

Se också DN:s ledare

Inga kommentarer: