torsdag 13 mars 2008

Nej Bush, tortyr kan aldrig vara rätt metod för ett demokratiskt land!

President George W Bush framförde i kongressen häromdagen sitt veto mot ett lagförslag som förbjuder användandet av tortyr vid förhör av fångar som är misstänkta för terrorism. Han anger som förklaring att han inte vill gå miste om några metoder för att kunna stoppa terrorismen. Kan man hålla med om att sådana metoder undantagsvis måste få användas för att kunna förhindra ett framtida terrorattentat som äventyrar många människors liv?

NEJ! Det kan aldrig vara acceptabelt av ett demokratiskt land att använda sig av folkrättsvidriga metoder som tortyr oavsett syfte. Här är några anledningar:
  • Även om syftet är att bara i undantagsfall, när inget annat fungerar för att få en misstänkt terrorist att avslöja sin uppdragsgivare eller sina planer, använvända tortyr som förhörsmetod blir det oerhört avårt att dra gränsen för när det är berättigat. Risken för överanvändning för att käna tid är mycket stor.
  • Även CIA medger att tortyranvändning är kontraproduktivt i syfte att få fram information. Risken för att den torterade erkänner saker han inte är skyldig till är mycket stor och det finns inga garantier för att den eventuella information som kommer fram är korrekt.
  • Misstänkta brottslingar - även misstänkta terrorister - kan mycket väl vara oskyldiga. Tortyr är en form av brutalt straff, och utan rättegång bör ingen straffas.
  • Tortyren förstärker hatet från terroristorganisationer och kan tvärt om dess syfte leda till fler terrorattentat.
  • Sist men inte minst viktigt är att även om de övriga punkterna inte skulle stämma så är det moraliskt förkastligt av ett demokratiskt land att bryta mot folkrättslga principer och utöva tortyr. Hur kan ett land som själv torterar hävda att andra länder skall sluta med just detta?

Se även SvD, SvD, DN

1 kommentar:

Anonym sa...

Sist men inte minst viktigt är att även om de övriga punkterna inte skulle stämma så är det moraliskt förkastligt av ett demokratiskt land att bryta mot folkrättslga principer och utöva tortyr. Hur kan ett land som själv torterar hävda att andra länder skall sluta med just detta?


Nej, då kan man ju inte heller ha fängelse eller dödsstraff för man säger till folket att de inte ska få mörda personer när man själv gör det. Man säger till kidnappare att inte frihetsberöva folk men vad gör fängelse det är frihetsberövande även ett brott mot FN:s mänskliga rättigheter.
Det är självklart en annan sak när man gör det i "lagens namn" eller man gör det för att skydda befolkningen och landet. En terroist är ett hot mot riket och då är "allt" tillåtet !