måndag 10 mars 2008

Ljuständning för våldtäktsoffer i Nacka

Ikväll, måndag 10 mars, samlades några folkpartister på Marcusplatsen i Nacka och tände ljus för att uppmärksamma de våldtäkter som genomförts under 2007. Vi tände 26 ljus, ett för varje polisanmält våldtäktsfall i Nacka förra året.

Det är viktigt att poängtera att de anmälda fallen endast är en liten del av alla våldtäkter som genomförs. Mörkertalet är oerhört stort av många anledningar. För det första utförs den allra största andelen våldtäkter av en gärningsman som känner offret ganska väl eller mycket väl. Ofta är det maken eller sambon som på något sätt tvingar sig till sex, ofta i samband med fysisk och eller psykisk misshandel. Det är inte heller ovanligt att kompisar, släktingar eller bekantas bekanta till offret är gärningsmannen, och då kan det upplevas mycket svårt att göra en anmälan då offret ofta vill undvika obehagliga konsekvenser i familjen eller bekantskapskretsen. Offret tar ofta på sig skulden själv för våldtäkten och skäms för att hon lät sig utsättas för en sådan förnedring. De som anmäler en våldtäkt blir också utsatta för en mycket påfrestande rättslig prövning som i många fall upplevs kränkande, vilket också avskräcker många från att anmäla. Till sist kan också nämnas att oerhört få förövare döms till våldtäkt beroende på att det oftast är väldigt svårt att bevisa hur förloppet har gått till.

Det är lätt att förstå varför de flesta våldtäktsoffren väljer att inte anmäla förövaren, men det är också viktigt att en anmälan görs. Vi måste se till att samhället kan stötta offret genom hela rättsprocessen. Efter att ha blivit utsatt för en sådan oerhörd kränkning som en våldtäkt är skall man inte behöva känna sig ytterligare kränkt av samhället.

Det vi kan göra för att kvinnor skall känna sig tryggare är bl.a. att ha belysning i parker och längs gångstråk, se till att torg inte är helt obevakade efter stängningsdags, ha patrullerande poliser ute i samhället, tala i skolan om vikten av att visa varandra respekt m.m. Vi måste på alla sätt vi kan försöka förebygga att våldtäkter sker, men när det händer skall samhället ställa upp med skydd och stöd till offret och utdöma hårda straff till den som är skyldig.

Inga kommentarer: