torsdag 6 mars 2008

Demokrati eller talibaner

Tre ledande folkpartister, utbildningsministern och folkpartiledaren Jan Björklund, integrationsminister Nyamko Sabuni och folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag, föreslår på dagens DN Debatt att rätten för föräldrar att hindra sina barn, i praktiken flickor, att delta i exempelvis gymnastikundervisning, simning och sexualkunskap ska avskaffas. Undantaget togs in i lagstiftningen på den tiden då vi fortfarande hade kristendomsundervisning i skolan, för att icke-kristna barn skulle slippa bli pådyvlade en annan religion än den som familjen har.
Men att, som idag, en stor del av alla flickor inte ska få lära sig saker som är fundamentala för att klara sig i samhället, för att upprätthålla sina fysiska och psykiska hälsa eller för att själva kontrollera sin reproduktion och sexualitet, är ett uppenbart missbruk.
Alla barn, också unga muslimska flickor, som växer upp i Sverige, måste få del av sina mänskliga rättigheter. Vi kan inte acceptera att de tvingas leva under en talibanregim mitt i vår svenska demokrati!

Se även SvD

4 kommentarer:

Mannen sa...

När ska ni ta er samman och se till att invandrarpojkar får växa upp med hela sin penis i behåll?

Vid en "omskärelse" är det den känsligaste delen av penis som skärs bort, se den medicinska artikeln:
http://www.nocirc.org/touch-test/bju_6685.pdf

För mer info om detta övergrepp:
http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/

Vänsterpartiet har som enda parti tagit kongressbeslut på att arbeta för ett förbud mot könsstympning av pojkar.

Staffan Daneilsson (c) har en utmärkt motion i riksdagen om "könsstympning av barn", men den lär få avslag.

Mats Dagerlind sa...

Här handlar det om att ställa upp för en generation unga kvinnor och kräva att de som flyttar från medeltiden till Sverige anpassar sig till 2000-talet och framför allt tillåter sina döttrar att göra det.

I realiteten har den här lagen blivit liktydig med att flickor med muslimsk bakgrund konsekvent hindras delta i gymnastik, idrott, religions- och sexualundervisning samt i utflykter och resor där familjens manliga överhuvuden inte anser sig kunna utöva tillräcklig kontroll över flickorna. Möjligheten för en enskild elev att i undantagsfall kunna få dispens från viss undervisning har med tiden förvandlats till ett generellt verktyg för män i vissa invandrargrupper att upprätthålla patriarkala strukturer från hemlandet som inte är förenliga med det svenska samhällets jämställdhetssträvanden.

Det är bra att åtminstone ett av de etablerade riksdagspartierna nyktrar till i invandrings- och integrationsfrågor. Fler borde följa deras exempel. I synnerhet borde det vara angeläget för socialdemokratin eftersom denna problematik rymmer flera av 2000-talets kanske viktigaste demokratifrågor.

Lennart Nilsson sa...

Jättebra Mats, håller helt med dig!

Farmorgun sa...

I jämställdhetens namn borde väl både Mannens och Mats D:s förslag vara möjligt att föra samman i en enda motion. Jag talar mig ofta varm för integration, som betyder sammanföra olikheter till en helhet, vilket gynner kreativitet, till skillnad mot assimilation, som betyder anpassning till majoritetsbefolkningens normer och hindrar utveckling. Men när det gäller våra landvinningar på jämställdhetens område, är det inte OK att i integrationens namn acceptera varken könsstympning av flickor och pojkar eller en begränsning av flickornas liv i Sverige. Gör något - Land ska med lag byggas!