onsdag 5 mars 2008

Hatbrott måste bekämpas oavsett om det handlar om mord eller avföring på dörren

Sveriges förenade gaystudenter (SFG) flyttade till nya lokaler i augusti 2007 i samma hus som Sveriges förenade studentkårer (SFS). Sedan dess har lokalen attakerats ett flertal gånger bl.a. genom att avföring har smetats på dörren. Kopplingen till SFG:s inflytt är uppenbar och attentaten går att klassa som hatbrott. se DN.

Varför gör man en sådan handling? På vilket sätt kan en förening som samlar, stöttar och uppmuntrar gaystudenter upplevas som ett hot så allvarligt att man trakasserar dess medlemmar och smetar bajs på dörren? I Stockholm 2008 kunda man tro att vi kommit längre i utvecklingen än så, men uppenbarligen finns det värdekonservativa krafter som blir provocerade av att alla människor inte har samma sexuella läggning.

Tyvär är detta jämförelsevis en lindrig förseelse. Det utförs dagligen grovt kriminella handlingar mot homosexuella med uppenbara kopplingar till offrens sexualitet. Mobbing, misshandel, trakasserier och mord är några exempel på hur intollerans och hat mot homosexuella uttrycks vilket är fruktansvärt. Detta måste bekämpas kraftfullt.

Som liberal - och humanist - är det självklart att alla människor har lika värde oavsett hudfärg, kön, sexuell läggning, ålder, religion och andra parametrar som gör oss människor så härligt olika. Vi får aldrig ge upp kampen för detta, och vi kan aldrig acceptera hatbrott oavsett om det rör sig om mord eller avföring smetad på Sveriges förenade gaystudenters dörr.

Inga kommentarer: