söndag 2 mars 2008

På väg mot en fungerande bostadsmarknad?

Bostadsmarknaden i Sverige förändras nu i rask takt. Det är en förändring som är nödvändig, länge har vi fått leva med en kombination av bostadsbrist och Europas högsta boendekostnader. Orsaken till detta är givetvis den socialistiska reglering som styrt bostadsmarknaden i allmänhet, och hyresmarknaden i synnerhet, ända sedan andra världskriget.
Det är helt nödvändigt att vi rör oss mot en situation där tillgång och efterfrågan ser till att skapa balans på marknaden. Helt enkelt att vi inför marknadsekonomi även när det gäller bostäder. Samtidigt vet vi att avsocialisering inte är lätt, det går inte att släppa priserna lösa över en natt, det skapar bara spekulationsvinster i ena ändan och armod i den andra. Vi måste börja ett arbete som kommer att ta ett antal år, där slutmålet är en fungernade marknad, med avtalsformer som upplevs som rättvisa och trygga av både hyresgäster och fastighetsägare, men som samtidigt ser till att effektivt matcha tillgång och efterfrågan.
Bruksvärdessystemet var ett försök att skapa en slags ”skuggmarknad”, som i sin nuvarande form inte levt upp till de krav som måste ställas på en fungernade marknad. Detta system måste stegvis fortsätta reformeras så att det blir den faktiska efterfrågan som styr priset, inte, som det ofta ser ut idag, en byråkratiskt konstruerad bild av vad konsumenterna värdesätter.
Det är glädjande att hyressättningen i nyproduktion idag kan sättas på ett sådant sätt att det är lönsamt att producera hyresrätter. Det vore önskvärt att denna utveckling fortsätter så att man åtminstone initialt när en lägenhet byggs kan sätta ett marknadspris, dvs. man kan ta ut vad marknaden är villig att betala.
Ett tredje område där v behöver komma vidare är avskaffandet av de allmännyttiga bostadsbolagen. En förutsättning för en fungerande marknad är att det råder konkurrens. En liberal vision vore att det i varje kommun, och helst i varje område, fanns många olika värdar som tävlar om hyresgästerna med att ha högst standard, bäst service och lägst hyra!

På onsdag den 5 mars ordanr Folkpartiet, tillsammans med nätverket jagvillhabostad.nu, ett seminarium om hur vi kan se till att bygga fler hyresrätter i Nacka och Sverige. Alla är hjärtligt välkomna kl. 19.00 till Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Järla skolväg 15 (bakom brandstationen) i Nacka.

Se SvD, SvD1

2 kommentarer:

jagvillhabostad.nu sa...

Hej! Vill bara säga att det Lennart skriver inte är åsikter som jagvillhabostad.nu delar (förutom att vi vill ha en välfungerande bostadsmarknad i balans). Kom på onsdag och hör varför vi inte tror att marknadshyror är vägen dit.

Vänliga hälsningar,

Linn, jagvillhabostad.nu

Lennart Nilsson sa...

Jag vet inte riktigt vad som menas med "marknadshyror". Att införa en "fri" prissättning av befintliga bostäder skulle bara leda till en gigantisk förmögenhetsomflyttning från hyresgäster till fastighetsägare. Det viktiga är hur vi ser till att bygga nya hyresrätter. För att efterfrågan ska matchas av tillgång så måste vi se till att hyran överstiger produktionskostnaden, i första hand genom att bygga billigare!