måndag 18 februari 2008

Anden ur flaskan?

Så har det då hänt, det som många väntat på ända sedan 1999, Kosovos nya ultranationalistiska premiärminister Hashim Thaci förklarade igår Kosovo självständigt. I praktiken har ju provinsen varit avskild från Serbien i nästan 10 år, så på så sätt är det som händer snarast em bekräftelse på någonting som redan har hänt. Att Kosovo någonsin åter skulle hamna under Belgrads kontroll förefaller osannolikt.
Samtidigt finns det anledning att vara orolig över det som händer. För första gången sedan slutet av andra världskriget går vi med på att Europas gränser ändras med våld. Den formel som EU bygger på, och som skapat decennier av fred efter sekler av krig, "att inte ändra gränser, utan ändra gränsers betydelse", bryts. Vi riskerar nu att släppa anden ur flaskan, där alla grupper som inte känner sig riktigt komfortabla i sina resp. länder, allt från basker och bretoner, till ghaugazer och osseter, kan kräva självständighet och erkännande. En atomisering av Europa, där varje del blir så liten att den, likt Kosovo, knappast blir ekonomiskt funktionell. Dessutom leder varje ny gräns till nya minoritetsproblem, "varför ska jag vara en minoritet i ditt land, när du kan vara en minoritet i mitt?", som Makedoniens förre president uttryckte det.

Se DN, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, SvD, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

Inga kommentarer: