onsdag 30 januari 2008

Stadspark eller reningsanläggning?Folkpartiet arbetar för att Nacka ska få en riktig stadspark, en plats där människor kan träffas och umgås, kanske ha picnic eller bara sitta och läsa en bok en vacker sommardag. Kärnan i denna park kommer att bli Kyrkviken och dess strand.

Att placera en reningsbassäng som täcker nästan halva Kyrkviken framstår därför som ett rent sabotage mot Nackabornas framtida livsmiljö. Vem vill sitta och kontemplera med utsikt över en reningsbassäng, hur kommer det att lukta en het sommardag när sjöstranden borde vara som mest inbjudande? Detta är någonting som vi liberaler aldrig kan acceptera. Vi kräver därför att reningsanläggningen placeras nergrävd på land.

Från Folkpartiets sida kommer vi att ta initiativ till att arbetet med att säkerställa vattenkvaliteten i Järlasjön får högsta prioritet. Idag är sjön död från 7-metersnivån pga syrebrist. Det beror till största delen på att närsalter som kväve och fosfor tillförs från uppströms liggande vatten, framförallt Ältasjön. Det är här som de viktiga insatserna behöver göras. Förutom att arbeta för minskad tillförsel från sjösystemet måste också bottenvattnet syresättas, detta skulle dessutom stoppa läckaget av fosfor från bottensediment Den typ av reningsbassäng som föreslagits har en låg reningseffekt när det gäller bl.a. närsalter. Dessutom riskerar den att minska vattenströmningen och därigenom försämra läget vad avser syresättningen.

Möjligen kan en mindre brygga med bänkar på som täcker en oljeavskiljare kunna placeras och utformas på ett sådant sätt att den kan utgöra ett tillskott till platsen.

Inga kommentarer: