onsdag 30 januari 2008

Marint naturreservat

Våra duktiga centerpartister här i Nacka har lagt en motion om att inrätta ett marint naturreservat. Det tycker vi är en superbra idé.
De grunda havsvikarna är grunden för allt liv i havet. Dessa är starkt hotade av olika intressen både exploatering och båtlivet, därför är inrättande av marina naturreservat angeläget.

Vi ser också detta som en viktig del av marknadsföringen av Nacka. Nacka ska vara en kommun som förknippas dels med ett starkt engagemang för miljön och bevarande av naturmiljöer, dels som en marin kommun. Ett marint naturreservat passar in på båda dessa värden. Vad vi vet har ingen kommun tidigare inrättat ett marint naturrservat. Att bli först med detta skulle göra oerhört mycket mer för att stärka Nackas varumärke än att t.ex. sponsra en jättestor segelbåt.

Inga kommentarer: