onsdag 30 januari 2008

Nackas skolor får högt betyg av skolverket

Skolverket inspekterar samtliga kommuners skol- och förskoleverksamhet sedan ett par år tillbaka och förra året var det Nackas tur att inspekteras. Som Nackabo och som vice ordförande i utbildningsnämnden är det mycket glädjande att ta del av rapporten.

Här är några citat ur rapporten som är särskilt roliga att läsa: "Kunskapsresultaten i grundskolan ligger väsentligt över genomsnittet för riket. I alla skolor bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete som lett till en lugn och trygg skolmiljö." "På kommunnivå och skolnivå finns ett väl utvecklat kvalitetsarbete och verksamheten följs upp på ett föredömligt sätt i förhållande till de nationella målen." "Det finns goda rutiner för att uppmärksamma och ge särskilt stöd till elever."

De viktigaste anledningarna till att skolorna är så bra i Nacka är att det finns väldigt många duktiga och engagerade lärare, rektorer och övrig personal som gör sitt allra bästa varje dag. Engagerade och intresserade barn, elever och föräldrar bidrar också för att höja kvaliteten. Vi har också under lång tid bedrivit en mycket medveten liberal skolpolitik där kunskap, arbetsro och trivsel är honörsord och i flera år har vi prioriterat skolorna i budgetarbetet.

Detta innebär inte på något att att vi kan luta oss tillbaka och nöja oss med skolverkets beröm. Vi har fortfarande områden som inte fungerar så bra, t.ex elevinflytandet, en likvärdig betygssättning samt kvaliten i vuxenutbildningen. Dessutom måste vi fortsätta arbeta för att få slut på mobbing, skolk och droger som tyvär är vardag för många elever även i Nackas skolor. Det kan jag som Folkpartistisk skolpolitiker aldrig sluta kämpa för.

Monica Brohede Tellström

Inga kommentarer: