tisdag 8 januari 2008

SL - en del av mansförtrycket

På sistone har det skrivits en del om att svenska män är förtryckta av de allt aggresivare feministerna. Personligen har jag varit rätt skeptiskt till sådana påståenden, till och med tyckt att det finns en del kvar att göra när det gäller jämställdhet. Det vill säga ända tills jag fick ta del av SL:s hemliga tidtabell. Jo, det är sant SL har en hemlig linje som man inte publicerar tidtabellen för på sin hemsida. Det finns givetvis ett skäl till varför de militanta råfeministerna som uppenbarligen styr SL väljer att verka i det fördolda.


De driver nämligen en busslinje, linje 48, som går från S:t Eriksplan via Karolinska sjukhuset till Norra begravningsplatsen. Denna linje går endast på alla helgons dag, julafton och mors dag. Just det, bara mors dag inte fars dag! Går det att finna en tydligare illustration på hur mansförtrycket har brett ut sig i vårt arma fosterland.

Inga kommentarer: