måndag 5 november 2007

Vi måste börja nu - i Nacka!

En ny rapport från Avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH beskriver vad vi behöver göra för att nå regeringens och EU:s klimatmål om att den lånsiktiga uppvärmningen ska begränsas till +2 grader. Då måste vi minska utsläppen med 85% till 2050. Det handlar alltså om rätt så drastiska ändringar av vår livsstil. Många av de förändringarna handlar om medvetna val som vi måste göra själva, men många handlar också om politiska beslut.
Vi måste t.ex. räkna med ett samhäller med mycket begränsat bilåkande. Ett samhälle där man går, cyklar och åker kollektivt. Men vänta, det 'r bara 43 år till 2050, de hus som vi planerar och bygger idag, då husen ska alltså bebos av människor som inte kör bil. varför i hela fridens dar planerar vi då bostadsområden, skolor, dagis och köpcentra som tvingar människor att ha bil? Det är dags att ändra på det! Det är dags att ge gående och cyklister prioritet i trafikplanerinegn inte bilarna. Det handlar om att skapa ett elektroniskt stomnät så att människor kan e-pendla. För varken cykelbanor eller elektroniska stomnät uppstår av sig själva, vare sig man väntar på marknaden, andra högre makter eller tror på någon slags uralstring. Det handlar också om planering där saker och ting ligger nära varandra och inte åtskilda.
Också arbetslivet måste bli mer flexibelt, vi ska kunna jobba mer hemifrån, vi måste kanske inte ta två veckor och flyga till Thailand varje vinter, utan kanske kunna åka till Indien tre månader vart femte år istället.
Trots att den globala uppvärmningen är just ett globalt problem, så ligger en hel del av åtgärderna på kommunal nivå. Liksom problemen omm vi inte gör något. Vi i Folkpartiet i Nacka är helt inställda på att faktiskt sätta igång att göra saker nu!
Vi har redan tagit en ny resepolicy, helt inriktad på att minimera klimatpåverkan, med en miljöbilspool. Nu satsar vi också fem miljoner på att energieffektivisera kommunens fastigheter osv.
Se SvD och SvD1.

3 kommentarer:

Olle sa...

>Men vänta, det 'r bara 43 år till >2050, de hus som vi planerar och >bygger idag, då husen ska alltså >bebos av människor som inte kör >bil. varför i hela fridens dar >planerar vi då bostadsområden, >skolor, dagis och köpcentra som >tvingar människor att ha bil?

Ja just det. Och ni ville bygga västerleden och österleden va? Som är klara om 20 år, och ökar trafiken mångfalt. Till astronomiska kostnader. Men alla kan ändra sig, jag lovar att inte skratta eller peka finger om ni vaknar upp nu.

Lennart Nilsson sa...

Poletten verkar ha trillat ner...

Olle sa...

Kul! Välkommen till framtidsgänget, nu kör vi! NY teknik som hjälper människor att göra rätt, kombinerat med ett skattesystem som tar hänsyn till klimatet, det är vägen framåt. Nya motorvägar hör till stenåldern.

(Och rätt färg på tröjan har du ju också :-)