söndag 4 november 2007

Sammanhängande cykelvägnät i Nacka

Vägberket, Banverket och Nutek vill att staten satsar 500 milj. om året för att svenskarna ska cykla mer. Till att börja med vill man satsa på 30 medelstora städer som redan har bra cykelvägar. Man vill också skärpa kraven så att det blir möjligt att ta med sig cykeln på tåg och buss. Det är också en viktig förutsättning för att kunna utveckla cykelturismen. Idag är det extremt svårt att cykelturista i Sverige p.g.a. att man i princip måste börja och sluta där man bor.
Det här är ett fantastiskt bra initiativ som gör mig otroligt glad. Se SvD.

I Nacka beslutade vi i majoritetsprogrammet för mandatperioden att skapa ett sammanhängande cykelvägnät i hela kommunen. I budgeten för 2008 sätter vi igång det arbetet.

...för det handlar ju inte bara om miljön och klimatet. Investeringar i cykling är det bästa och billigaste sättet att minska både bilköer och vårdköer. Och så blir man ju lyckligare av att cykla!

Inga kommentarer: