fredag 7 september 2007

Fp+Mp=..?

I en debattartikel i DN idag pläderar Folkpartiets och Miljöpartiets kommunalråd i Örebro för ett ökat samarbete mellan partierna. Redan idag finns det ett mycket väl fungerande samarbete mellan Miljöpartiet och de borgerliga i många kommuner t.ex. Örebro och Västerås, och förhoppningsvis också snart i Sundbyberg. Kärnan i dessa samarbeten är samsynen i många frågor mellan Miljöpartiet och Folkpartiet. Det gäller t.ex. vikten av biologisk mångfald och bevarande av grönområden, det gäller det sociala området och toleransen, det gäller värnandet av friskolor och småföretag. Folkpartiet och Miljöpartiet har också till stor del samma väljarbas, det är oftast dessa två partier som unga, välutbildade människor väljer mellan.
Medan skiljelinjerna mellan Miljöpartiet och Moderaterna och Kristdemokraterna ofta är mycket stora även lokalt, så kan ett ökat förtroende mellan Fp och Mp leda till att vi kan säkra en grön-blå majoritet även mer långsiktigt i många kommuner.
Det som är en alldeles utmärkt idé på det lokala planet skulle knappast fungera på riksnivå där vi fortfarande har en utpräglad blockpolitik. Här finns det också tydliga ideologiska skillnader mellan Folkpartiet och Miljöpartiet i t.ex. synen på internationellt samarbetet, EU och Nato, och synen på arbete.

1 kommentar:

TRÄDGÅRD - en nödvändighet sa...

Låter som en bra idé att hitta samverkansmöjligheter fp+mp. Synergieffekter genom samarbete över partigränser inom miljön är av stor betydelse, både lokalt och på ett nationellt plan.