fredag 7 september 2007

Folkpartiet i Nacka är glada att Nackareservatet blir ett äkta naturreservat

Folkpartiet välkomnar beskedet att även Nacka-delen av Nackareservatet nu blir ett lagstadgat naturreservat. Det engagemang som vi i Nacka känner för området och dess natur kommer öka ytterligare, i och med detta besked. Folkpartiet har länge arbetat hårt för att fler naturreservat ska inrättas i Nacka, och för att alla Nackabor ska få njuta av ostörd natur.

Vi kommer att arbeta för att Nacka övertar den del av Nackareservatet som ligger inom Nackas kommungränser, men som nu ägs och förvaltas av Stockholms stad. Detta skulle skapa större trygghet för framför allt de naturvärden som finns i området, då Stockholms Stad önskar göra sig av med alla områden som ligger utanför den egna kommungränsen.

På sikt vill Folkpartiet att även Erstaviksområdet skyddas för framtiden som naturreservat, så att vi får ett sammanhängande grönt stråk från innerstan till skärgården.
Folkpartiet gör Nacka bättre.

Inga kommentarer: