lördag 15 september 2007

Ett klick för skogen

Rädda Sveriges gammelskog!
- Idag har endast 0.9 % av skogarna nedanför den fjällnära skogen permanent skydd mot avverkning (Naturvårdsverket, 2004)
- Endast 5 % av skogarna nedanför den fjällnära skogen består av gammal naturskog (Naturvårdsverket, 2004)
Du kan hjälpa till genom att köpa ett träd, vykort, donera pengar eller göra en gratis insats genom att klicka.
Klicka här!

Inga kommentarer: