lördag 15 september 2007

En ganska normal svensk

Om en minister hade kört för fort UTAN att få böter! Om hon hade dumpat grus UTAN straffavgift osv! Då hade mediakritiken varit befogad. Då hade vi haft en högst klandervärd korruptionssituation. Men statsrådet Björling har fått normala administrativa straff för blygsamma överträdelser. Det omskrivna "svartbygget" är inte värre än att byggnadsnämndens ordförande i Ekerö uppger, att man inte brukar bry sig, om inte grannen klagar. Och slutligen kan man travestera bibeln, när det gäller svart städhjälp: "Låt den kasta första stenen, som aldrig själv betalt en hantverkare svart!"

Inga kommentarer: