torsdag 30 augusti 2007

Samråd om Danvikslösen

Igår kväll genomförde Nacka och Stockholm ett s.k. samrådsmöte om planen för Danvikslösen. Mötet i Dieselverkstan var mycket välbesökt. Under en dryg timma försökte tjänstemän från Stockholm, Nacka och SL, tillsammans med inhyrda konsulter, sälja in projektet. Presentationen var minst sagt rosenskimrande; man använde begrepp som "Stor samhällsnytta..." och "Bidrar till en hållbar samhällsutveckling...". Det fanns ingen ansats till problematisering, utan det kom att bli väl mycket av hårdsäljning, ett litet exempel är att 3 decibels minskning av buller presenterades som väsentligt lägre, medan 1 decibels höjning sades inte kunna märkas.
Framför allt berördes knappast de stora svårigheter som kommer att drabba omkringboende och trafikanter under genomförandetiden.
Trots att det hela presenterades som ett samråd så framfördes det hela inte som att "så här ser förslaget ut..." utan istället "så här kommer det att bli...".
Efteråt fick den inbjudna allmänheten komma med inlägg och frågor. Inte helt oväntat skilde sig den bild som de församlade hade från tjänstemännens. Alla inlägg var mycket kritiska och ifrågasättande. Framför allt framfördes oro över den långa avstängningen av Saltsjöbanan och de stora problem som kommer att drabba omkringboende under de 4,5 år som bygget tar. Många frågade sig också varför man lägger miljarder av skattebetalarnas pengar på ett projekt som inte gynnar någon utom några byggbolag. Många sköt in sig på att det inte fanns någon poäng med den mest kostnadsdrivande delen av projektet, bytet av plats på motorvägen och järnvägen. All heder åt Nackas stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren, som ledde den heta debatten på ett förtjänstfullt sätt.

Kvällens roligaste var den moderata kommunfullmäktigeledamot som berättade att hon tänkte flytta till Skåne under de fyra år som ombyggnaden tar.

DN och SvD, SvD2 har tidigare skrivit om saken.
Info om Danvikslösen hittar du här. Detaljplaner på Nackasidan och i Stockholm. Nacka Miljövårdsråd om Danvikslösen.

Inga kommentarer: