onsdag 29 augusti 2007

Expressen fixar kanon

Expressen, som säkert tycker att inte bara skolelever behöver bildas, har bestämt sig för att fixa en egen litteraturkanon. Varje tisdag i 30 veckor kan man köpa en klassisk, skönlitterär bok som bilaga till Expressen. Hemsöborna (vad annars?) är först ut och Lady Chatterleys älskare avslutar serien i april nästa år. Dessemellan bjuds en god variation av kända författare. Ja, vad kan inte marknadskrafterna åstadkomma!

Inga kommentarer: