onsdag 4 juli 2007

KD splittras..?

Gycklargruppen har en, som vanligt lysande, artikel om KD:s splittring.
"Förwijsso äär kristdaemokratherna en abyss af chinosklädda pingstisar som lyssna på thän wijtaste af fvnk oc gospel och dricka kaffe på söndagarna och faestha vtan wijn och rökelse, thät kann jv icke förnejkas. Men throths thätta haffer christhdaemocratherna warit thät ända svnth Gvdstrogna och någorlvnda medelthida af alla partyer ij thän haelwethisca farce wij kiänna som thän Swänska rijkspolitican."

Efter Rikstinget tänker den bibeltrogna delen av partiet öppna eget. Också Expressen skriver om detta. Vad blir det då kvar? Ett litet gäng småstadsmoderater som kämpar för lägre bensinskatt och vårdnadsbidrag?

"...Allthså ... WOWZA! "Vår politik ska bygga på den Heliga skriften och Jesus Kristus"! Now we're talkynge! Thät synes oss medelthidswänner vppå Gycklargrvppen atth thät snarth kan finnas aetth partij ij landeth som icke skvlle hafva skiämths för sig vti thän ljuvaste mörka medelthid! Jaepp, wi hafer änteligen ett partij att ty oss thill!...Måhända kann thänna fagerth brunlila wäg leda ända thill rijksdagen så att motioner om etth teokratiskt statsskick, vtökad missionswärksambhet gjenom korståg och sedesamt dammode åter kan skrifas och röstas fram?"

Inga kommentarer: