måndag 30 juli 2007

Behöver vi ett kommunalt bostadsbolag?

Fem oppositionspartier, förutom sossarna, vänstern och miljöpartiet också centern och Nackalistan, lämnade i april in en motion till kommunalfullmäktige i Nacka om att man vill bilda ett kommunalt bostadsbolag. Nacka sålde ut sitt kommunala bostadsbolag, Nackahem, för 10 år sedan.

Det finns (minst) fyra starka skäl att säga nej till denna idé. Det första är givetvis finansiellt, kommunen skulle behöva öka sin låneskuld för att kunna bygga och/eller köpa in de hus som bostadsbolaget skulle ägna sig åt att äga. Det är kanske inte hela världen eftersom kommunen samtidigt skulle skaffa sig tillgångar i form av fastigheter, som med all sannolikhet också skulle kunna få en långsiktig värdestegring. Ränte- och driftskostnader skulle ju, förhoppningsvis, täckas av hyresintäkterna. Men, som Erik Langby (m) mycket riktigt påpekar, "Det är riskutsatt näringslivsverksamhet." I ett läge med en allvarlig ekonomisk kris skulle en kombination av höga räntor, fallande fastighetsvärden och problem med hyresbetalningarna, kunna hota hela den kommunala ekonomin. Det har hänt tidigare i t.ex. Haninge och Bjuv, som tvingades vända sig staten för att klara sig.

Det andra skälet för oss liberaler att säga nej till kommunala bostadsbolag är helt enkelt ideologiskt, vi tycker att det är bättre att de enskilda individerna själva disponerar sina pengar istället för att detta görs "gemensamt". Individen skall själv få välja om de vill låna pengar och köpa en bostad (eller starta ett privat bostadsbolag) eller göra något helt annat med sina pengar och sina kreditmöjligheter. I svensk politik borde denna aspekt vara ganska lätt att hantera. Vi har ett blått lag som tycker individerna är vuxna och själva ska få bestämma och ett rött lag som tycker att (sosse-)politiker gör det mycket bättre. Tyvärr har vi ännu inte nått dit, få borgerliga kommuner har avskaffat sina kommunala bostadsbolag, och, som framgår ovan, t.o.m. i Nacka vill ett av de borgerliga partierna återinföra det! T.o.m. Solna, som länge leddes av min favoritkommunalpolitiker, den fantastiskt duktiga Anders Gustav (m), har behållit allmännyttan.

Det tredje skälet att inte ha ett kommunalt bostadsbolag, är att det riskerar att leda till ökad segregation. Om man, som oppositionsrådet i Nacka, Gunnel Nyman Gräff (s), hävdar att "vi har problem att hitta bostäder till utsatta grupper", så innebär det att man vill placera alla som hamnar långt ner i näringskedjan i vissa områden, istället för att försöka se till blanda människor. Ofta anger man som skäl för skapa ett kommunalt bostadsbolag att man vill kunna ge bostäder åt människor som annars inte kan få en bostad, t.ex. missbrukare och människor med vissa psykosociala handikapp. Självklart har kommunen ett ansvar för att människor som "inte sköter sig" också ska ha tak över huvudet, även om de kan vara störande eller är dåliga på att betala hyran. Men det är kommunen, och därigenom alla kommuninnevånare, som har det ansvaret. Vi ska inte skjuta över det på ett kommunalt bostadsbolag, och därigenom på de hyresgäster som bor där. Att kluma ihop människor med problem i vissa områden leder ju bara till att dessa områden får dålig status, de som har möjlighet flyttar ut osv. Vi får en ond cirkel av utanförskap och segregation. Folkpartiet driver kampen mot utanförskap och segregation stenhårt, och vi har även fått med oss kompisarna i alliansen i denna kamp.
Det fjärde skälet är kanske det allra viktigaste. Den svenska hyresmarknaden för bostäder består till största delen av en rad kommunala monopol. Även i de kommuner där det finns någorlunda många privata hyresvärdar så snedvrider de kommunala bolagen konkurensen. Regeringen har tillsatt en utredning för att titta på detta.

Nu är det ju inte så att allt är frid och fröjd. Oppositionen har ett väldigt starkt argument i hur erbarmeligt dåliga vi i majoriteten har varit på att se till att det finns hyresrätter att välja på i Nacka. Om vi inte, under mandatperioden, lyckas ändra på detta så riskerar vi att denna fråga kommer att bli en vinnarfråga för oppositionen i nästa val (det är kanske därför centern hoppade på det röda tåget). Vi kommer också att hamna i en situation där inga andra kommuner vågar privatisera sina bostadsbolag. Jag vill inte att vi bidrar till att förlänga Sveriges socialistiska bostadspolitik!

Nej, fram för fler privata hyresvärdar! Och största möjliga valfrihet i boendet.


PS. Jag undrar vad Erik langby (m) menar med "Vi vill bygga idrottshallar i stället", borde inte det också kunna skötas av t.ex. idrottsföreningar (eller privata företag)? DS.

Inga kommentarer: