måndag 14 september 2015

Ny idrottshall i FisksätraFolkpartiet driver frågan om en ny idrottshall i Fisksätra. Vi har tidigare krävt att kommunstyrelsen ger Fritidsnämnden i uppdrag att utreda frågan, men nu vill vi gå ännu längre och lägger tillsammans med M och C följande direktiv i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september.


· Den nya idrottshallen i Fisksätra ska byggas med inriktning mot friidrott, men vara tillgänglig och öppen för andra idrotter också. Möjlighet med multifunktion, så att man även kan ha konserter och andra publika arrangemang, bör också studeras.

· Den nya friidrottshallen kan med fördel lokaliseras till området mellan infarten till Fisksätraskolan/museet HAMN och Gläntans förskola, på söder sida om Saltsjöbanan längs Fisksätravägen. Andra alternativa lokaliseringar ska också redovisas.

· Lämplig utgångspunkt för kostnaderna för den nya idrottshallen i Fisksätra kan vara den nya Sätrahallen i Stockholm.

· Tidsplanen för den nya friidrottshallen ska vara sådan att detaljplanearbetet kan inledas under det fjärde kvartalet 2015 och att utredningsmaterial för vidare ställningstagande presenteras första kvartalet 2016. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige anslår 3 miljoner kronor i budgeten för 2016-2018 för vidare utredning, detaljplanearbete och projektering av den nya anläggningen.


Utöver den nya idrottsanläggningen anser vi att det är angeläget att snarast möjligt anlägga konstgräs på 11-mannaplanen på Fisksätra IP, så att fotbollssäsongen kan förlängas och planen utnyttjas mer av både Fisksätrabor och andra Nackabor. Medel för detta bör anslås i budgetbeslutet i november 2015.

Inga kommentarer: