måndag 31 augusti 2015

Utred tunnelbana till Nacka sjukhus!

Nacka förbereder för fullt för att bygga tunnelbana. Byggstarten är planerad till 2018. Tunnelbanan kommer underlätta vardagen för tiotusentals nackabor - både nya och gamla. Den borgerliga majoriteten i Nacka vill nu att man utreder om man kan dra tunnelbanan ännu lite längre, nämligen till Ektorp Centrum/Nacka sjukhus.

Detta skulle innebära att vi kan bygga ca 1000 nya bostäder runt Ektorps centrum, men också att Nacka sjukhus kan byggas ut och bli ett fullvärdigt akutsjukhus. Vi menar att det var ett stort misstag då Nacka sjukhus lades ner som akutsjukhus på 1990-talet, av den dåvarande rödgröna majoriteten i landstinget.

Vi ser gärna att Nacka sjukhus byggs ut ytterligare, för att ge våra invånare en nära och tillgänglig vård, Det kan röra sig om utbyggd barnsjukvård, fler vårdplatser och mer funktioner kopplade till närakuten men på sikt också en förlossningsklinik, akutmottagning och intensivvård. En tunnelbana till Nacka sjukhus och Ektorp centrum skulle ge utomordentligt god tillgänglighet för patienter, personal och besökare och vidgar sjukhusets upptagningsområde väsentligt.

Inga kommentarer: