måndag 8 september 2014

Utred möjligheten till kulturskolecheck!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Nacka har en lång tradition av väl fungerande och mycket uppskattad musikskoleverksamhet. Den har breddats genom införandet av musikskolechecken. Folkpartiet vill nu utreda möjligheten till en kompletterande kulturskolecheck för barn och unga, som öppnar för andra kulturformer än musik.

Inga kommentarer: