söndag 31 augusti 2014

Nackas framtid börjar i förskolan


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I förskolan läggs grunden för barnens skolgång med ett arbetssätt som präglas av en tilltro till barnets egen förmåga och lust att lära och utvecklas. Nacka har många bra förskolor med olika pedagogiska inriktningar, profiler och driftformer. Folkpartiet har sett till att du har rätt att välja den förskola som passar bäst för ditt barn. Du ska garanteras en plats i ditt närområde inom tre månader. Folkpartiet vill att barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka.

Inga kommentarer: