lördag 30 augusti 2014

En vård baserad på individens behov, fler vårdplatser och bättre löner!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Vården ska baseras på individens behov. Du ska själv få välja var du vill söka vård. Valfrihet i vården leder till kvalitet och kortare köer. All vård i Stockholms län ska hålla hög kvalitet och vara baserad på forskning och evidens. Folkpartiet satsar på sjuksköterskors löner och lönekarriärer. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Vi satsar på höjda löner för specialistsjuksköterskor och barnmorskor på akutsjukhusen och i förlossningsvården. Vi vill också fortsätta bygga ut antalet vårdplatser – ingen ska behöva ligga i korridoren.

Inga kommentarer: