onsdag 5 februari 2014

Våga bli äldre i Nacka?

Senaste veckorna har Aktuellt haft några reportage om hur det är inom äldrevården. Många som har intervjuats har inte haft några höga tankar om äldrevården. Trist tycker jag att många är oroliga. Jag har en känsla av att många är oroliga för vad de har läst och hört.
Jag själv har varit på studiebesök på flera äldreboenden och sett vilken bra vård och omsorg de äldre får. Att många är nöjda med hemtjänsten vet jag också. En bekräftelse på det fick jag på senaste social- och äldrenämnden när man redovisade en undersökning som gjorts hos Nackas medborgare. Nackas äldreomsorg får höga betyg!
Det man inte är nöjd med är att man inte alltid får utomhusvistelse och att personalen är lite slarviga i att visa ID-handlingar. Självklart är det något som måste förbättras.
Jag känner i alla fall ingen oro för att bli gammal. 

Vill man läsa mer om den undersökning som gjorts för de som har hemtjänst och är över 65 år finns det här. Andra undersökningar som är minst lika intressanta som rör socialtjänsten finns här

Inga kommentarer: