måndag 10 februari 2014

Kommunaliseringen av skolan var en försämring, visar ny rapport

Skolan kommunaliserades för drygt 20 år sen. Idag presenterar Leif Lewin, regeringens särskilda utredare, en rapport om vilka följder detta har fått. Det är ingen munter bild som målas upp. Två stora problem är den ökade administrationen för lärare, och att läraryrkets status har försämrats. Idag skiljer det också mycket i kvalitet mellan olika kommuner, och så ska det naturligtvis inte behöva vara. Det är allvarliga problem, som Folkpartiet vill lösa.

Folkpartiet vill att skolan ska förstatligas, så att staten blir huvudman för de skolor som idag drivs i kommunal regi. Utredningen tar inte ställning i den specifika frågan, utan sammanfattas istället så här:

Viktigast är i stället att, oberoende av huvudmannaskap, lärarna ges bästa tänkbara förutsättningar att bedriva undervisning. Statens uppgift är att varligt understödja lärarnas professionella utveckling genom kvalificerad lärarutbildning, fortbildning, ämnesfördjupning och tydliga kunskapsmål. Skolans huvudman har på det lokala planet en viktig uppgift att understödja lärare och rektorer i arbetet med att utveckla och anpassa undervisningen för varje enskild elev – oavsett om huvudmannen är statlig, kommunal eller enskild.

Vi värnar om valfriheten. En del vill välja skola på grund av läge, eller pedagogisk inriktning, storlek, eller huvudmannaskap - och det ska man fortfarande kunna göra. Självklart ska det  finnas friskolor, och lokala variationer.  Vi ska värna om att skolor, oavsett huvudman, har olika profiler och inriktningar, och så ska det fortfarande få vara. Det behöver se inte lika ut överallt, och det är viktigt att sätta fokus på att eleverna själva får välja sin skola och på så vis påverka sin vardag.

Inga kommentarer: