onsdag 8 januari 2014

Tioårig grundskola och obligatorisk sommarskola!

Det är ingen nyhet att Folkpartiet länge slagits för kunskapsskolan, och alliansen har hela tiden arbetat för att ingen ska gå ur skolan utan att vara väl rustad för vad som komma skall. Alla ska kunna läsa, räkna och skriva, och ha godkända betyg i kärnämnena. Men så är det ju tyvärr inte, och idag lägger Alliansen fram tre förslag som man vill utreda särskilt:

-Tioårig grundskola, med skolstart från sex års ålder. Sverige är ett av få OECD-länder som har så sen skolstart som vi har, de alla flesta börjar vid sex. Rent praktiskt skulle det innebära att förskoleklassen blir obligatorisk, och en del av lågstadiet, som alltså blir fyraårigt.

-De elever som saknar behörighet till gymnasiet, när de går ut högstadiet, ska få förlängd skolplikt med ytterligare ett år. Allt för att få chansen att lära sig tillräckligt för att klara målen. Det är fyrkantigt att bara se till antalet år som skolplikten ska gälla, istället borde det vara måluppfyllelse som är det väsentliga.

-Om man inte har godkända betyg, för att bli behörig till de nationella gymnasieprogrammen, på vårterminen i åk 8 och 9 ska man kunna läsa upp dem under sommaren, med en form av obligatorisk sommarskola. Sen ska man naturligtvis ha möjlighet att pröva för högre betyg.

En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla barn möjlighet till en bra start i livet. Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd.
 
För att skapa likvärdiga livschanser är det viktigt med en skola som ger barn och unga kunskap och verktyg för livet. Att alla ges tillgång till utbildning av hög kvalitet är dessutom avgörande för jobben och Sveriges konkurrenskraft. Investeringar i kunskap rustar oss för framtiden.


 
 

Inga kommentarer: