tisdag 8 oktober 2013

E-brev till SVT om söndagens partiledardebatt

Jag har skickat e-brev till SVT med anledning av debatten i söndags:


Hej SVT!
Jag såg partiledardebatten i söndags och det kändes som om jag visste vad varje partiledare skulle säga. I alla fall när det gäller vård, skola, omsorg och skatter som numera alltid är ämnen på debatterna.
Kan ni inte ta upp andra ämnen vid nästa tillfälle? Här har ni några förslag:

·         Varför inte diskutera kulturfrågor? Bibliotekens roll? Presstöd? Ny opera i Stockholm?

·         Jämställdhet och jämlikhet kan också vara intressant. Kvotering i styrelser? Tillgänglighet för de som har funktionshinder?

·         Handel. Här kan man diskutera inrikes och utrikes handel, bistånd, produktion i Sverige eller i utlandet?

·         Hälsa och mat. Hur få fler må bättre?

·         Handel, bistånd, bönders produktion i och utanför Sverige/EU.

·         Vision om Sverige om 30 år. Problem? Lösningar?
Det var några exempel. Det finns säkert många fler men jag tror att lite andra ämnen kan pigga upp debatten.

Inga kommentarer: