onsdag 23 oktober 2013

Direktbuss mellan Henriksdal och Medborgarplatsen så länge Saltsjöbanan är avstängd!(Insändare, publicerad i Mitt i Nacka 22 oktober)
I takt med att Nacka får fler invånare och arbetsplatser, nya bostadsområden och större köpcentra krävs allt bättre trafiklösningar. Men Nacka – liksom Värmdö – påverkas även av hur trafiken i grannkommunen Stockholm fungerar. Det är en fråga som blir akut när Slussen byggs om med början 2014. Hur kommer de som arbetspendlar då att påverkas?
Sensommarens erfarenheter när Saltsjöbanan tillfälligt ersattes med SL-bussar är minst sagt avskräckande. Då drabbades morgontrafiken in till Stockholm av total trafikinfarkt. Tusentals morgonpendlare i både bussar och bilar blev sittande i trafikköerna på Stadsgården i upp till en halvtimme!

Matarbussar via Stadsgården inte alltså är något fungerande alternativ till Saltsjöbanan när tågen under Slussens ombyggnad får sin tillfälliga ändstation vid Henriksdal. Folkpartiet i Nacka föreslår istället ett helt nytt grepp för att lösa problemet: Ersätt trafiken på Saltsjöbanan mellan Henriksdal och Slussen med en snabbusslinje mellan Henriksdal och Medborgarplatsen i bägge riktningarna via Folkungagatan, som får en kollektivfil för bussar under den tid som Slussen byggs om.
Vid Henriksdal ska tågresenärer givetvis som idag kunna byta till de ordinarie SL-bussarna mot Slussen. Bussresenärer från Värmdö och Nacka ska enkelt kunna byta till bussarna mot Medborgarplatsen.

 Ombyggnaden av Slussen kommer ofrånkomligen att förlänga de dagliga restiderna för både kollektivresenärer och bilister under 5-6 år framåt. Alla Nacka- och Värmdöbor förväntar sig att landstinget och berörda kommuner anstränger sig för att begränsa och förkorta trafikstörningarna. Därav förslaget från Folkpartiet i Nacka att ordna en snabbusslinje mellan Henriksdal och Medborgarplatsen under Saltsjöbanans avstängning. Vi har tidigare initierat den förlängning av Tvärbanan till Sickla station som landstingets trafiknämnd, SL och Nacka kommun nu har beslutat att genomföra under 2014-15. I samma anda verkar Fp Nacka också för nya busslinjer med andra målpunkter än Slussen, fler infartsparkeringar, utökad båtpendling och för att förbättra cykelvägnätet i kommunen.

Stefan Saläng (fp), kommunalråd Nacka
G
unilla Grudevall-Steen (fp), ordf Tekniska nämndenBo Hjertstrand (fp), Tekniska nämndenBjarne Hanson (fp), Miljö- och stadsbyggnadsnämndenKjell Åkerlund (fp)

Inga kommentarer: