tisdag 17 september 2013

En bra förskola ger förutsättningar för en bra skolstart

Nu har det varit skolstart i för väldigt många barn i Nacka och känslorna inför detta varierar. De flesta är förväntansfulla och glada, att börja skolan innebär ett nytt stort steg i livet där man får chansen att lära sig massor av spännande saker och får träffa nya vänner. En del barn är oroliga och några till och med rädda. Detta kan grunda sig i farhågor om mobbing, inlärningssvårigheter, svårigheter med språket eller bara en känsla av att inte passa in i skolmiljön. Denna oro måste tas på allvar och precis alla barn ska ges bästa förutsättningar att få en så bra skolstart som möjligt. Skolorna har ett jätteansvar att ta emot alla elever på ett bra sätt och tillhandahålla en bra utbildning i en trygg och stimulerande miljö, men det räcker inte.  Åren innan skolstarten är minst lika viktiga.

De allra flesta barnen i Nacka går i förskola de första åren i livet, och förkolans uppgift är att tillsammans med föräldrarna ge en så bra grund i livet som möjligt för varje barn utifrån deras individuella personlighet och behov. Ett barn som från förskolan är rustat med trygghet, självtillit och en lust att lära sig saker har goda förutsättningar att både trivas i skolan och att lära sig i princip hur mycket som helst. Förskolans roll är särskilt viktig för barn som av olika anledningen inte upplever trygghet eller inte kan få tillräckligt stöd i sitt eget hem.
 
 

I Nacka har vi väldigt många olika förskolor och föräldrarna själva väljer vilken förskola som passar bäst för just deras barn. Detta tycker vi i Folkpartiet är bra. Oavsett vilken förskola man väljer ska man kunna känna sig trygg med att kvalitén är hög och att de grundläggande förutsättningarna finns där: 

·         Läroplanen, gällande lagstiftning och kommunala regler ska följas. 

·         Varje barn ska få utvecklas som individ med sina särskilda talanger och intressen, och lusten till upptäckter och lärande ska stå i centrum

·         Särskilda behov ska mötas med åtgärdsplaner, tillräckliga resurser och tätt samarbete med föräldrar och ev. specialistkompetenser

·         Mobbing ska upptäckas i tid och kraftfullt motarbetas

Riktigt bra förskolor lägger grunden för riktigt bra skolor, och Folkpartiet i Nacka nöjer sig bara med det bästa för Nackas barn.

Inga kommentarer: