onsdag 18 september 2013

Det ska löna sig att arbeta!

Tidningarna spekulerar redan om ifall regeringen kan få igenom det som kallas för det femte jobbskatteavdraget, och en höjd brytpunkt för statlig skatt. Vi i Folkpartiet hoppas verkligen det, för det är viktigt att det lönar sig att arbeta. Människor ska helt enkelt få behålla mer av sin lön, och själva välja vad den ska läggas på.


Jan Björklund säger: "För att Sverige ska klara den internationella konkurrensen måste det löna sig att utbilda sig och att arbeta hårt. Närmare en miljon människor får med dagens förslag sänkt statlig inkomstskatt - drygt 100 000 av dem behöver fortsättningsvis inte betala någon statlig skatt alls. Det kommer löna sig bättre att utbilda sig i framtiden."

Det kommer ha stor effekt för många i Nacka.

Inga kommentarer: