onsdag 21 augusti 2013


Idag öppnar Folkpartiets nomineringar inför kommun- och landstingsval. Alla kan nominera - även de som inte är medlemmar i Folkpartiet - och de kan nominera precis vem som helst. Den nominerade behöver alltså inte heller vara medlem. Däremot måste den som vill ställa upp som kandidat bli (eller vara) medlem - inte så underligt, kanske.
Du nominerar på webben - http://www.folkpartiet.se/nominera

Inga kommentarer: