torsdag 15 november 2012

"USA behöver en demokratisk revolution"

Smithsonian är från början en stiftelse som grundades 1846 med en donation från den avlidne brittiske vetenskapsmannen James Smithson. I Smithsonian ingår bland annat nitton olika museum och en rad forskningscenter, de flesta i Washington D.C. Här träffar vi Michael Edson som är chef för web och nya mediastrategier. Han har även tagit med sig sin vän Philip E Auerswald, docent på George Mason university och senast författare av boken "The coming prosperity-How entrepreneurs are transforming the global economy". Med dem har vi ett mycket intressant samtal om demokratiutveckling och skillnaden mellan Europa och USA. Edsons fru är svenska och han är mycket intresserad av den svenska välfärdsstaten som han ser som ett föredöme. I Sverige har man tilltro till staten men i USA är staten något man ständigt ska sträva efter att främja sig ifrån, menar han. Auerswald säger att det krävs en seriös diskussion i USA om vad demokrati är för något, det skulle behövas en demokratisk revolution då det det finns många röster som aldrig får möjlighet att höras. Majoritetsvalsystemet förhindrar uppkomsten av nya partier vilket gör att det inte känns särskilt vitalt och det finns en korruption som framför allt många unga människor är mycket kritiska till. Finanskrisen har också skapat mycket misstro gentemot politiken och USA:s stora budgetunderskott är svårt att lösa pga den polarisering som finns emellan Republikanerna och Demokraterna.

Efter lunch promenerar vi på The Mall, det vidsträckta område som sträcker sig ifrån kongressen till the Lincoln memorial. Det är ett monument som jag alltid drömt om att se och plötsligt sitter han där i sin stol, den reslige Abraham Lincoln, presidenten som är känd för att han såg till att slaveriet kunde avskaffas. Vi vandrar även förbi Vietnam Memorial, minnesmärket för de som stupade i Vietnamkriget. Det är stenplattor med alla namn, sida upp och sida ned i en lång rad. Framför ligger blommor och lappar där det står hur mycket man saknar den avlidne. Det är väldigt känslosamt och det är svårt att hålla tårarna borta.

Karin Henriksson är Svenska Dagbladets korrespondet i USA sedan 20 år tillbaka. Hon har följt många val i USA och vi träffar henne på ett café vid Dupont Circle. Hon menar att inget val tidigare har varit så välbevakat som detta, inte i Sverige men inte heller i USA. Henriksson säger att rapporteringen i USA är väldigt svart eller vit. Det finns ingen nyansering då väljarna inte är intresserade av detta, därav också den massiva mängden av så kallad "negative campaigning", dvs när man istället för att tala om sin egen politik försöker få den andre kandidaten att framstå i dålig dager. CNN är den kanal som anses vara någorlunda objektiv men den går således dåligt pga av ovanstående skäl, säger hon. Amerikaner är också, generellt sett, mycket okunniga om politik och det är en stor skillnad mellan USA och Sverige i det avseendet.

På kvällen har vi stämt träff med Mikael Törnwall, som var Dagens Industris korrespondet i USA men numera återfinns på svensk mark och senast nu författare av "USA vid ett vägskäl". Där redogör han dels för det komplexa amerikanska valsystemet men också de enorma utmaningar USA står inför som budgetunderskott, växande klassklyftor och internationella utmaningar. Vi äter middag i Chinatown och det blir en mycket givande kväll med spännande diskussioner. Vi somnar gott på kvällen då det följande dag är "Election day"-valdagen och resans höjdpunkt.
Inga kommentarer: